Algemene Verkoopvoorwaarden

 • Artikel 1: Doel


  De huidige algemene verkoopsvoorwaarden worden afgesloten tussen:
  Het bedrijf JACADI SAS met een kapitaal van 25 847 956 euro
  32 Rue Guersant
  75017- PARIJS
  Bedrijf ingeschreven in het handelsregister van Parijs onder het nummer 441 875 473

         Hierna 'JACADI' genoemd

  En

  Elke fysieke persoon die een bezoek brengt aan en/of een aankoop verricht via de website www.jacadi.be; raadpleegbaar via de url www.jacadi.be.

         Hierna de 'Gebruiker' genoemd

  De huidige voorwaarden hebben tot doel de verkoopwijze op afstand tussen JACADI en de gebruiker vast te stellen, van de betaling tot de levering. Ze regelen alle stappen die nodig zijn voor het plaatsen van de bestelling en garanderen de opvolging van die bestelling tussen de contracterende partijen.

  De bestelling impliceert de voorafgaande en onherroepelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden. De gebruiker erkent dus de genoemde voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en aanvaard door bij het plaatsen van de bestelling het vakje : « ik heb de algemene verkoopsvoorwaarden gelezen en aanvaard en ik begrijp dat voor het plaatsen van deze bestelling betaling nodig is" aan te vinken. »

  De algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd. De toepasselijke voorwaarden zijn die welke van kracht zijn op www.jacadi.be op het ogenblik van de bestelling door de gebruiker.

  De gebruiker verklaart:
  - Dat hij de bevoegdheid heeft om dit contract te sluiten: minderjarigen, evenals personen onder voogdij of curatorschap die niet de uitdrukkelijke toestemming van hun wettelijke voogd hebben, zijn uitgesloten.
  - Dat hij enkel aankopen voor persoonlijk gebruik doet en geen producten voor wederverkoop aankoopt.
  - Geen handelaar te zijn

  Artikel 2: Producten


  De producten die door JACADI te koop worden aangeboden zijn de producten die terug te vinden zijn op de website www.jacadi.be op de dag dat de website door de gebruiker wordt geraadpleegd.
  De producten worden te koop aangeboden zolang de voorraad strekt. De beschikbaarheid van het product wordt door JACADI gecontroleerd bij de voorbereiding van de bestelling.

  Naast de gereproduceerde foto's en illustraties van de voorgestelde Producten, wordt de Gebruiker uitgenodigd om de beschrijving van elk Product te raadplegen om de kenmerken ervan te kennen. JACADI verbindt zich ertoe de producten zo getrouw mogelijk te reproduceren; een lichte afwijking van de visuele voorstelling kan echter niet volledig worden uitgesloten.

  Artikel 3: Promotie- en getrouwheidsprogramma


  JACADI biedt de gebruiker exclusieve aanbiedingen in de winkels en/of op de website www.jacadi.be aan. Dit kunnen kortingen of geschenken zijn.
  Bepaalde aanbiedingen kunnen worden gereserveerd voor JACADI getrouwheidsleden.
  Voor meer informatie over de huidige aanbiedingen en het getrouwheidsprogramma kan de Gebruiker de "ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK" raadplegen.

  Artikel 4: Prijs


  De prijzen worden vermeld incl. btw en exclusief leveringskosten die behoudens bijzondere bepalingen ten laste van de gebruiker blijven. De leveringskosten worden bij het plaatsen van de bestelling aangegeven, volgens de voorwaarden van artikel 8.

  De vermelde prijzen houden rekening met de geldende btw op de dag van de bestelling. Als het btw-tarief zou wijzigingen dan wordt die wijziging doorgevoerd in de prijs van de Producten zonder dat de gebruiker hierover op voorhand geïnformeerd is.

  JACADI behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen. De Producten worden gefactureerd op basis van de tarieven die op het moment van de registratie van de bestelling van toepassing zijn.

  De prijzen zijn gegarandeerd het laagst in verhouding tot de prijzen die worden aangerekend in de thuiswinkel van de klant in België en Luxemburg, behalve in het geval van uitzonderlijke promoties die specifiek zijn voor een winkel.

  Artikel 5: Bestelling


  Elke bestelling houdt een uitdrukkelijke en onherroepelijke aanvaarding in van de prijzen en beschrijvingen van de te koop aangeboden Producten. De bevestiging van de bestelling impliceert dus de uitdrukkelijke aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden.

  5.1 Validatie van het winkelmandje

  De Gebruiker selecteert de Producten die hij wenst te bestellen door het vakje « Toevoegen aan winkelmandje" aan te vinken. De geselecteerde producten worden dan vermeld in het tabblad "Winkelmandje".

  De gebruiker kan dus in dit tabblad de gegevens van zijn bestelling controleren (bijvoorbeeld: producten, hoeveelheden, prijs, maat, kleur).

  In dit stadium krijgt de gebruiker verschillende opties aangeboden:
  - Als de Gebruiker een speciale code heeft, wordt hij uitgenodigd deze in te voeren voordat hij zijn mandje valideert.
  - De gebruiker kan ook kiezen voor een geschenkverpakking, eventueel vergezeld van een gepersonaliseerde boodschap. Hiervoor moet de gebruiker het vakje « ik wil mijn bestelling met een JACADI-GESCHENKVERPAKKING VERZENDEN" aanvinken en vervolgens het bericht dat hij wil zien verschijnen in het daarvoor bestemde vakje schrijven.
  - Zodra de informatie is geverifieerd en/of aangepast, kan de gebruiker verder gaan met de bestelling door het vakje "winkelmandje valideren" aan te vinken.
   

  5.2 Een gebruikersaccount aanmaken

  Om een gebruikersaccount aan te maken wordt de gebruiker gevraagd een formulier in te vullen en de volgende verplichte gegevens te verstrekken: aanspreking, achternaam, voornaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer.
  Om te weten te komen hoe de bovengenoemde gegevens worden verwerkt, kan de Gebruiker de rubriek "Persoonsgegevens" raadplegen. »

  Indien hij dat wenst, kan de Gebruiker tijdens zijn volgende bezoeken opnieuw verbinding maken met zijn account dankzij de verstrekte gegevens (e-mailadres en wachtwoord).

  De gebruiker heeft echter de mogelijkheid om verder te gaan met zijn bestelling zonder een gebruikersaccount aan te maken door in te loggen als gast. De Gebruiker zal dan een e-mailadres, zijn aanspreking, naam, achternaam, adres en telefoonnummer moeten opgeven.
   

  5.3 Keuze van de leverings- en betalingswijze

  Na validatie van zijn mandje is de Gebruiker verplicht de door hem gewenste leveringswijze in te vullen, conform artikel 8 van deze AV.

  De gebruiker kiest vervolgens zijn betaalmiddel in overeenstemming met artikel 7 van deze AV.

  Om de gebruiker de mogelijkheid te geven om op zijn bestelling terug te komen voor hij ze definitief bevestigt, heeft JACADI schermen voor bevestiging en aanvaarding aangemaakt. De bestelling wordt pas definitief geregistreerd na de laatste validatie van het betaalscherm van de bestelling, dat wil zeggen nadat de gebruiker de Algemene Verkoopsvoorwaarden heeft aanvaard en de vakjes heeft aangevinkt:
  « ik heb de AV gelezen en accepteer deze en ik begrijp dat voor het plaatsen van deze bestelling een betaling nodig is. »
  « Mijn bestelling betalen ».
  Zodra er op "Bevestigen" wordt geklikt, wordt de bestelling van de klant als onherroepelijk beschouwd.
   

  5.4 Bestellingen opvolgen

  Een eerste e-mail met een samenvatting van de keuzes van de Gebruiker wordt verstuurd zodra de betaling van de bestelling is gevalideerd. Een tweede e-mail met een samenvatting van de verzonden en gefactureerde producten wordt verstuurd wanneer de bestelling wordt verzonden. De onbeschikbaarheid van een Product zal daarom indirect aan de koper worden aangegeven op deze e-mail

  Zodra de bestelling op de site is gevalideerd, kan de gebruiker de verwerking ervan op elk moment volgen.

  Om gebruik te maken van deze dienst hoeft de gebruiker zich alleen maar aan te melden op zijn account op de site en naar de rubriek "Mijn bestellingen en retourzendingen" te gaan. In het geval dat de Gebruiker een bestelling plaatst als gast, d.w.z. zonder een Gebruikersaccount aan te maken, zal de Gebruiker zijn bestelling nog steeds kunnen volgen dankzij het trackingnummer dat in de bevestigingsmail van de bestelling is aangegeven.

  Voor elke bestelling wordt de status aangegeven:

  • Geregistreerde bestelling (uw betaling per bankkaart is bevestigd)
  • Bestelling wordt klaargemaakt (uw bestelling wordt in onze magazijnen klaargemaakt)
  • Bestelling verzonden: afhankelijk van uw leveringskeuze is uw bestelling geplaatst en beschikbaar op het afhaalpunt dat u bij uw bestelling hebt gekozen (u hebt toegang tot het volgnummer van uw bestelling om deze te kunnen opvolgen).
  Voor meer informatie over het plaatsen, opvolgen of uitvoeren van zijn bestelling, vragen over de leveringstermijnen, de voorwaarden voor het uitoefenen van zijn herroepingsrecht of elke andere vraag, kan de gebruiker contact opnemen met JACADI:

  Artikel 6: Reservatie in de winkel


  JACADI geeft de Gebruiker de mogelijkheid om een Product in de winkel te reserveren via de website www.jacadi.be.  De reservatie van het Product in de door de Gebruiker geselecteerde winkel is gratis en impliceert geen enkele online betaling door de Internetgebruiker.

  De betaling wordt uitgevoerd in de winkel, op het moment van de afhaling van het gereserveerde product, met het door de gebruiker gewenste betaalmiddel, dat van kracht is in de gekozen winkel. De prijs die betaald dient te worden zal in ieder geval de prijs zijn die tijdens de reservatieprocedure op de Site en in de bevestigingsmails van de winkel vermeld wordt. Indien de Gebruiker gebruik maakt van een promotiecode die van toepassing is op de Producten, wordt de korting in de winkel toegepast op het moment van de betaling (met uitzondering van de promotiecode die alleen geldig is op https://www.jacadi.be/).

  De reservatie houdt geen enkele aankoopverplichting in.

  De Gebruiker kan maximaal de volgende aantallen reserveren:

  • 8 producten tegelijkertijd
  • 1 aantal van hetzelfde product


  De Gebruiker wordt binnen 2 uur op de hoogte gebracht van de beschikbaarheid van het product. Het Product wordt vervolgens in de winkel opzij gezet tijdens de 48 uur die volgen op de reservatie. Tijdens erg drukke periodes behoudt JACADI zich evenwel het recht voor om de reservatiemodaliteiten in de winkel aan te passen. Zo wordt de klant binnen 4 uur op de hoogte gebracht van de beschikbaarheid van het Product en wordt het Product pas 24 uur na de reservatieopzij gezet.

  In geval de Gebruiker zich niet aanbiedt in de gekozen winkel binnen de genoemde termijnen wordt de reservatie van het Product geannuleerd. Na deze deadlines kan JACADI de beschikbaarheid in de geselecteerde winkel niet meer garanderen.

  JACADI behoudt zich eveneens het recht voor om de reservatiedienst in de winkel voor een onbepaalde tijd op te schorten

  De Gebruiker kan meer informatie over de reservatiemodaliteiten in de winkel terug vinden in de 'ALGEMENE VOORWAARDEN E-RESERVATIEDIENST'. Die voorwaarden kunnen tijdens de e-reservatieprocedure geraadpleegd worden door op het tabblad 'CONTACTGEGEVENS' te klikken.

  De Gebruiker verklaart de voorwaarden gelezen en aanvaard te hebben door het vakje 'Ik aanvaard de algemene gebruiksvoorwaarden' aan te vinken.

  Artikel 7: Betaling


  7.1 De verschillende betaalwijzen

  De bestelling die op de site www.jacadi.be wordt geplaatst kan worden betaald met:

  • bankkaart Wij aanvaarden:
   • Carte bleue
   • Visakaart
   • Eurocard / Mastercard / Maestro
   • American Express
   • Apple Pay
   • Klarna : Nu betalen of binnen 30 dagen betalen. Deze betaalmethode kan enkel gebruikt worden voor klanten die in België en Nederland wonen (kan niet gebruikt worden in Luxemburg)
   • Paypal: uw aankopen betalen met uw PayPal-account
   • Debetnota (via PayPal)
  • PayPal-account: PayPal is een eenvoudige, snelle en veilige manier om uw aankopen online te betalen, zonder uw bankgegevens in te voeren. U kunt op een veilige manier betalen dankzij een debetnota via PayPal.
  • Getrouwheidsoordeel: onder voorbehoud van de geldigheid (bijv. vervaldatum en minimum aankoopbedrag) wordt de getrouwheidscheque als betaalmiddel geaccepteerd. Hij kan met elk ander betaalmiddel worden aangevuld, maar kan slechts één keer worden gebruikt. Dit betaalmiddel wordt echter alleen aangeboden als u daadwerkelijk een getrouwheidscheque heeft ("Mijn Account > Mijn Getrouwheid" rubriek).
  • Cadeaubon: onder voorbehoud van geldigheid wordt de cadeaubon geaccepteerd als betaalmiddel. Deze kan in één of meer termijnen worden gebruikt en kan worden aangevuld met elk ander betaalmiddel.
  Het bedrag wordt slechts van de rekening van de gebruiker gehaald als de Producten effectief verzonden zijn. De gebruiker die een bestelling geplaatst heeft kan zijn factuur afdrukken door zich aan te melden op de website en het menu bestellingopvolging te kiezen.

  7.2 Veiligheid van de betaling

  Om de veiligheid van uw betalingen te garanderen, maakt het bedrijf JACADI gebruik van de beveiligde betaaldienst Ogone - Ingenico Ecommerce Solutions. De bankgegevens worden versleuteld (SSL-veiligheidsnorm) en zijn dus niet zichtbaar op het internet.

  De betaalinterface van Ogone maakt gebruik van 3D-beveiligde technologie. Het is een systeem dat is ontwikkeld door de twee banknetwerken Visa en MasterCard om kaarthouders te authenticeren en zo frauduleus gebruik van bankkaarten te voorkomen. Naast het nummer, de geldigheidsdatum en het cryptogram moet de kaarthouder zich met het 3D Secure-systeem identificeren op een interface van zijn bank waarnaar hij automatisch wordt doorgestuurd, door een code of persoonlijke gegevens in te voeren die zijn bank hem vooraf zal hebben gestuurd. Eenmaal geïdentificeerd zal de drager zijn transactie laten goedkeuren of weigeren door zijn bank.

  7.3 Fraude

  De Gebruiker wordt eraan herinnerd dat fraude met betaalkaarten een misdrijf is dat strafbaar is volgens artikel L.163-3 van het Franse Monetair en Financieel Wetboek:

  "Iedereen die dit doet wordt gestraft met zeven jaar gevangenisstraf en een boete van 750.000 euro":

  • Namaak of vervalsing van een cheque of een ander in artikel L. 133-4 genoemd instrument;
  • Met volledige kennis van zaken gebruik maken of trachten te maken van een in artikel L. 133-4 genoemde cheque of ander instrument dat vals of vervalst is;
  • Met volledige kennis van zaken te aanvaarden dat de betaling wordt verricht door middel van een in artikel L. 133-4 bedoelde cheque of een ander instrument dat vervalst of nagemaakt is."

  Artikel 8: Leveringsvoorwaarden


  8.1 De verschillende aangeboden leveringswijzen

  Om de aankoop van de gebruiker te vergemakkelijken biedt JACADI verschillende leveringswijzen aan, zoals:

  Leveringskosten*Leveringstermijnen
  (werkdagen)
  Termijnen tot
  voorafgaandelijke beschikking
  terugkeren naar de vervoerder
  Grondgebied
  beschikbaar
  In de winkelGRATISBelgië: 3 - 8 dagen
  Luxemburg: 3 - 8 dagen
  14 dagenBelgië
  Luxemburg
  Thuis (internationale levering) 5,90€ (gratis vanaf € 90 aankoop)3 - 8 dagen14 dagen
  (indien afwezig en onmogelijkheid
  om het terug in de brievenbus te doen)
  België
  Luxemburg
  Nederland
  Thuis (expreslevering)
  UPS
  12,9€1 dagIn geval van afwezigheid kan een nieuwe datum of een nieuw adres worden bepaald, of wordt het pakketje afgezet bij een UPS-afhaalpunt.België
  Luxemburg
  Nederland

  * Ter gelegenheid van commerciële transacties kunnen bepaalde leveringswijzen gratis zijn onder bepaalde voorwaarden die in de "Algemene Gebruiksvoorwaarden" zijn opgenomen.

  8.2 Specificaties volgens de leveringsmethode

  GRATIS LEVERING in een van de afleverpunten in een Jacadi-winkel

  (winkels worden voorgesteld tijdens de keuze van de leveringsmethode van uw bestelling)

  Deze dienst is GRATIS. U betaalt dus geen leveringskosten.

  Beschikbaar in België en Luxemburg.

  Het duurt gemiddeld genomen drie tot acht dagen vooraleer uw pakket in het afhaalpunt beschikbaar is. Zodra uw pakket in de winkel ontvangen wordt, ontvangt u automatisch een e-mail op het adres dat u tijdens uw bestelling doorgegeven hebt.

  Levering aan huis

  Om levering aan huis mogelijk te maken, verbindt de Gebruiker zich ertoe een correct en actueel adres op te geven bij het plaatsen van de bestelling. In het geval van een adreswijziging tussen het plaatsen van de bestelling en de levering, moet de Gebruiker de klantendienst op de hoogte brengen zodat de leveringsdiensten kunnen worden geïnformeerd. Bij gebreke daarvan kan JACADI niet aansprakelijk worden gesteld voor een leveringsfout als gevolg van een onjuist adres of een adreswijziging.

  Levering door La Poste (Colissimo Expert International) aan huis: leveringskosten € 5,90 en gratis vanaf €90 aankoop, levertermijn tussen drie en acht dagen. In drukke periodes kan het soms één of twee dagen langer duren om uw bestelling klaar te maken.

  24-uurs expreslevering door UPS

  Spoedlevering binnen 24 uur is mogelijk van maandag tot donderdag (uitgezonderd feestdagen) in België en Luxemburg voor een bedrag van € 12,90. Elke bestelling die voor 11:30 uur doorgegeven wordt zal de volgende dag aan huis worden geleverd.

  8.3 Verwerking en levertijden

  De hierboven aangegeven levertijden worden slechts als indicatie gegeven. JACADI kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een te late levering om welke reden dan ook. Bijgevolg kan de gebruiker geen enkele aanspraak maken op schadevergoeding, van welke aard dan ook, aan JACADI.

  Indien de levering van de bestelling echter niet binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden, kan de Gebruiker JACADI per aangetekende brief met ontvangstbevestiging verzoeken om binnen een redelijke aanvullende termijn te leveren.
  Na dit verzoek en zonder de nieuwe termijn te respecteren, heeft de Gebruiker het recht om zijn bestelling te annuleren door een aangetekende brief met ontvangstbevestiging te sturen naar het bedrijf JACADI, in overeenstemming met artikel L.216-2 van het Franse Consumentenwetboek.

  Bovendien kunnen tijdens de soldenperiodes, promoties of privéverkopen, en vanwege het grote aantal bestellingen dat tijdens deze periodes moet worden verwerkt, de verwerkingstijden van de bestellingen langer zijn.

  8.4 Risico-overdracht en specifieke gevallen:

  JACADI controleert enkel de leveringen die door de leden van zijn netwerk zijn uitgevoerd. In dat opzicht wordt het risico op verlies of beschadiging van de goederen overgedragen naar de consument, van zodra de goederen geleverd zijn op het adres dat de consument tijdens het doorgeven van zijn bestelling gekozen heeft. In het geval de consument een derde vervoerder aanstelt om de goederen van het bezorgadres in de bestelling naar een andere locatie te vervoeren, doet JACADI afstand van elk risico op verlies en beschadiging van de goederen die tijdens die levering vervoerd worden. Bovendien en in dat kader aanvaardt JACADI geen enkele verantwoordelijkheid indien de goederen niet voldoen aan de regelgevingen en normen van de landen waarin die goederen geleverd worden, indien die landen niet vermeld worden op de officiële lijst met de landen waarin JACADI zijn producten verdeelt.

  8.5 - Risico-overdracht en specifieke gevallen

  JACADI controleert enkel de leveringen die door de leden van zijn netwerk zijn uitgevoerd. In dat opzicht wordt het risico op verlies of beschadiging van de goederen overgedragen naar de consument, van zodra de goederen geleverd zijn op het adres dat de consument tijdens het doorgeven van zijn bestelling gekozen heeft.
  In het geval de consument een derde vervoerder aanstelt om de goederen van het bezorgadres in de bestelling naar een andere locatie te vervoeren, doet JACADI afstand van elk risico op verlies en beschadiging van de goederen die tijdens die levering vervoerd worden. Bovendien en in dat kader aanvaardt JACADI geen enkele verantwoordelijkheid indien de goederen niet voldoen aan de regelgevingen en normen van de landen waarin die goederen geleverd worden, indien die landen niet vermeld worden op de officiële lijst met de landen waarin JACADI zijn producten verdeelt.
  Bij ontvangst van het pakket wordt de gebruiker gevraagd om, indien mogelijk, de buitenkant van het pakket te controleren en het uit te pakken in het bijzijn van de bezorger.

  • - Indien meteen blijkt dat de bestelling niet in orde is (bijvoorbeeld ontbrekende artikelen) dienen de opmerkingen op de afleverbon genoteerd te worden, met duidelijke vermelding van de vastgestelde schade of gebreken (beschadigd pakket, beschadigd artikel, geopende verpakking, ontbrekende artikelen). Dit geldt voor leveringen in België en het buitenland. De gebruiker heeft dan ook het recht om het pakket te weigeren.
  • - Als de schade aan het pakket na levering wordt geconstateerd, moet de Gebruiker de klantendienst binnen maximaal 48 uur op de hoogte stellen van de afwijking: Per aangetekende brief op het adres: JACADI - Service Clienst - 32 rue Guersant - 75017 Paris of Per e-mail naar het adres klantendienst@jacadi.com.

  Artikel 9: Beding van eigendomsvoorbehoud


  Tot de volledige betaling van de bestelling blijft JACADI eigenaar van de door de Gebruiker bestelde Producten.

  De risico's gaan over op de bezorger op het moment dat deze de verzending van de bestelling overneemt en gaan vervolgens over op de gebruiker op het moment van ontvangst van de bestelling door deze laatste.

  Artikel 10: Herroepingsrecht


  10.1 Informatie over het herroepingsrecht van de gebruiker

  In overeenstemming met artikel L.121-20-12 van het Franse Consumentenwetboek heeft de Gebruiker de mogelijkheid om de bestelde Producten om te ruilen of om een terugbetaling te verkrijgen indien hij niet volledig tevreden is met de bestelde Producten.

  Vanaf de datum van ontvangst van het product heeft de gebruiker een periode van:

  • 30 dagen om zijn herroepingsrecht uit te oefenen.
  • Of 60 dagen indien de Gebruiker lid is van het getrouwheidsprogramma van JACADI

  Deze gunstperiode wijkt af van de wettelijke termijn van 14 dagen die in artikel L121-20-12 van het consumentenwetboek wordt genoemd. Omruilingen en terugbetalingen worden enkel aanvaard voor Producten die niet gedragen of gewassen zijn en die met alle labels in hun originele verpakking worden teruggestuurd.
  Bovendien, en in overeenstemming met artikel L.221-28 van het Franse Wetboek van Koophandel, worden uitwisselingen of terugbetalingen niet aanvaard voor producten die volgens de specificaties van de consument zijn gemaakt of duidelijk zijn gepersonaliseerd (bv. gravures, borduurwerk, enz.).
   

  10.2 Uitoefening van het herroepingsrecht door de Gebruiker

  De gebruiker zal JACADI voor het verstrijken van de genoemde termijn op de hoogte stellen van zijn of haar besluit tot herroeping door dit te sturen naar JACADI:

  • Ofwel via het herroepingsformulier dat in het pakket is opgenomen of dat hier kan worden gedownload. .
  • Of een andere ondubbelzinnige verklaring via de post, waarin hij zich bereid verklaart te herroepen. De artikelen moeten naar het volgende adres worden verstuurd:
   Indien u in België woont moet u de artikelen naar het volgende adres sturen:
   Boutique Jacadi
   Retourdienst
   1320 Chaussée de Waterloo
   1180 Uccle België

   Indien u in Luxemburg woont moet u de artikelen naar het volgende adres sturen:
   Centre Commercial Cloche d'or
   Boutique Jacadi-Service retours
   25 Bd Raiffeisen
   L-2411 LUXEMBURG

  Het formulier of de verklaring moet vergezeld gaan van de producten die de koper terugstuurt. De voorwaarden voor teruggave worden nader beschreven in artikel 12.

  11. Wettelijke garantie


  De gebruiker geniet de garantie van verborgen gebreken en conformiteit overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen L.217-4 tot L.217-14 van het Consumentenwetboek om in rechte de herstelling of de vervanging van het goed te verkrijgen en, indien onmogelijk, een oplossing of een korting op de prijs.

  Artikel 11.1 Wettelijke garantie van conformiteit

  Artikel L 217-4 van de Franse consumentenwet
  "De verkoper levert de goederen in overeenstemming met de overeenkomst en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat op het ogenblik van de levering bestaat.
  Hij staat eveneens garant voor afwijkingen die ontstaan zijn door de verpakking, de montage-instructies of de installatie als hij die op basis van het contract moest uitvoeren of laten uitvoeren".

  Artikel L 217-5 van de Franse consumentenwet
  « Om in overeenstemming te zijn met het contract, moet het goed:
  1° Geschikt zijn voor het gebruik dat gewoonlijk van een gelijkaardig goed wordt verwacht en, eventueel:
  - overeenstemmen met de beschrijving van de verkoper en de eigenschappen hebben van het staal of het model dat de verkoper aan de koper heeft voorgesteld;
  - de eigenschappen hebben die een koper redelijkerwijs kan verwachten rekening houdend met de publieke verklaringen van de verkoper, de producent of diens vertegenwoordiger, meer bepaald in de reclame of op het etiket;
  2° Of de eigenschappen hebben die de partijen in onderlinge overeenstemming hebben bepaald of geschikt zijn voor het bijzondere gebruik dat de koper heeft gezocht en gevraagd aan de verkoper en wat de verkoper heeft aanvaard".

  Artikel L 217-9 van het Consumentenwetboek: "Bij gebrek aan overeenstemming kiest de koper tussen reparatie of vervanging van het goed".

  De verkoper mag echter niet volgens de keuze van de koper te werk gaan indien deze keuze kosten met zich meebrengt die duidelijk niet in verhouding staan tot de andere methode, rekening houdend met de waarde van de goederen of het belang van het gebrek. Hij is dan verplicht om verder te gaan, tenzij het onmogelijk is, volgens de methode die niet door de koper is gekozen". Artikel L217-11 van het Consumentenwetboek: "De bepalingen van de artikelen L. 217-9 en L. 217-10 worden zonder kosten voor de koper toegepast". Artikel L217-12 van het Franse Consumentenwetboek: "De actie die voortvloeit uit het gebrek aan overeenstemming is na twee jaar vanaf de levering van de goederen verjaard".

  Artikel 11.2 Wettelijke garantie tegen verborgen gebreken

  Artikel 1641 van het Franse burgerlijk wetboek
  "De verkoper is verplicht garantie te geven op de verborgen gebreken van het verkochte goed als die gebreken het goed ongeschikt of minder geschikt maken voor het bedoelde gebruik in die mate dat de koper het niet had gekocht tenzij voor een lagere prijs als hij het had geweten."

  Artikel 1643 van het Franse burgerlijk wetboek
  Hij is aansprakelijk voor verborgen gebreken, zelfs als hij er niet van op de hoogte zou zijn geweest, tenzij hij in dit geval heeft bedongen dat hij niet gebonden is aan enige garantie.
  Artikel 1644 van het Franse burgerlijk wetboek
  In het geval van de artikelen 1641 en 1643 heeft de koper de keuze om het artikel te retourneren en de prijs te laten terugbetalen, of om het artikel te houden en een deel van de prijs te laten terugbetalen. Aritkel 1648 alinea 1 van het Franse burgerlijk wetboek

  "De vordering omwille van een verborgen gebrek dient te worden ingesteld binnen een termijn van twee jaar nadat de koper het gebrek ontdekt of behoorde te ontdekken."

  Artikel 12: Omruil- en terugbetalingsvoorwaarden


  Na de uitoefening van het herroepingsrecht van de Gebruiker (artikel 10) of in geval van constatering van non-conformiteit of een gebrek aan de bestelde Producten (artikel 11), kan de Gebruiker de bestelde Producten retourneren overeenkomstig de volgende voorwaarden.

  Terugzending in België Terugzending in Luxemburg
  Waar?U kunt ons de of het bestelde artikel(en) retourneren door ze via de post naar het onderstaande adres terug te sturen:

  Boutique Jacadi
  Jacadi-retourservice
  1320 Chaussée de Waterloo
  1180 Uccle België
  U kunt ons de of het bestelde artikel(en) retourneren door ze via de post naar het onderstaande adres terug te sturen:

  Centre Commercial Cloche d'or
  Boutique Jacadi-Service retours
  25 Bd Raiffeisen
  L-2411 LUXEMBURG
  Welke documenten
  doorgeven?
  Vergeet niet om een kopie van uw elektronische factuur (beschikbaar in de rubriek bestellingsopvolging op onze website) toe te voegen, samen men het volledig ingevulde herroepingsformulier.
  OmruilingOmruiling is alleen mogelijk door een teruggave in de winkel.
  Terugbetalingen*Outlet-artikelen die op de website van JACADI zijn gekocht, kunnen in de winkel worden terugbetaald (met uitzondering van hoeken en Jacadi Outlet).Zodra we uw teruggestuurde bestelling ontvangen en gecontroleerd hebben of zodra u ons een bewijs overhandigt dat u het artikel hebt teruggestuurd, wordt het of de artikel(en) terugbetaald via een overschrijving op uw bankkaart of PayPal-account, afhankelijk van welk betaalmiddel u bij de oorspronkelijke betaling gebruikt hebt.
  De terugbetaling zal verschijnen op de rekening bij het betaalmiddel dat gebruikt werd om de bestelling te betalen. Het bedrag verschijnt binnen vier tot vijf werkdagen op uw rekening (afhankelijk van de termijn tussen de banken)..

  In het geval van betaling met een cadeaubon kan de terugbetaling alleen plaatsvinden door het uitgeven van een nieuwe cadeaubon.
  Outlet-artikelen die op de website van JACADI zijn gekocht, kunnen in de winkel worden terugbetaald (met uitzondering van hoeken en Jacadi Outlet).
  Geldigheid
  producten
  Outlet-artikelen die op de website van JACADI zijn gekocht, kunnen in de winkel worden terugbetaald (met uitzondering van hoeken en Jacadi Outlet). Outlet-artikelen en artikelen uit de huidige collectie die op de website van Jacadi zijn gekocht kunnen niet worden omgeruild of terugbetaald in de Jacadi OUTLET-winkels.
  Voordelen
  getrouwheid*
  Eventuele getrouwheidsvoordelen (verjaardagsbonnen, geboortebonnen) die tijdens de betaling van de bestelling zijn gebruikt, kunnen geheel of gedeeltelijk worden terugbetaald volgens de voorwaarden van de "Algemene Gebruiksvoorwaarden".
  Terugbetaling
  van de kosten voor de
  levering
  De oorspronkelijke leveringskosten worden enkel volledig terugbetaald als de bestelling volledig teruggestuurd wordt. JACADI is bovendien niet verplicht om de extra kosten terug te betalen indien de gebruiker uitdrukkelijk gekozen heeft voor een leveringsmethode die duurder is dan de standaardmethode die door JACADI wordt voorgesteld.

  De verzendingskosten dienen door u betaald te worden, net als eventuele bijkomende verzendingskosten (specifieke kosten naar aanleiding van de aard van bepaalde artikelen die normaal niet met de post teruggestuurd kunnen worden).

  * Voor meer informatie verwijzen wij u naar de "Gebruiksvoorwaarden".

  Artikel 13: Intellectuele eigendom


  Deze volledige website is beschermd door de Franse en internationale wetgeving betreffende intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden.

  Alle teksten waaruit deze website is opgebouwd mogen niet, geheel of gedeeltelijk, weergegeven of gereproduceerd worden, op welke manier dan ook, zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van JACADI. Bovendien zijn de merken, handelsnamen en logo's op deze website gedeponeerd. Hun volledige of gedeeltelijke reproductie, op basis van elementen van de website, is verboden.

  Gebruikers die een persoonlijke website hebben en die een eenvoudige link op hun site willen plaatsen voor persoonlijk gebruik, rechtstreeks naar de homepage van de site van het merk JACADI, moeten toestemming vragen aan JACADI. Elke andere link, van welke aard dan ook (met name door gebruik te maken van de framing of in-line linking techniek) is uitgesloten.

  Artikel 14: Persoonsgegevens


  Het bedrijf JACADI SAS, verantwoordelijk voor de verwerking, verzamelt verplichte persoonlijke gegevens aangeduid met een asterisk. Die verzamelde gegevens zijn noodzakelijk voor de verwerking, opvolging en levering van uw bestelling en voor het opstellen van uw facturen. Daarnaast kunnen die gegevens noodzakelijk zijn om aanbiedingen, nieuws of al dan niet persoonlijke reclame te versturen, enkel als u hiermee akkoord gegaan bent. Tot slot kunnen die gegevens ook noodzakelijk zijn om uw lidmaatschap bij het getrouwheidsprogramma te beheren. Die gegevens zullen bovendien gebruikt kunnen worden om statistische analyses uit te voeren.

  JACADI zorgt ervoor dat het alle nodige maatregelen neemt, in overeenstemming met de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 en de algemene regelgeving inzake gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016, om de bescherming, vertrouwelijkheid en veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen.

  Om meer te weten te komen over zijn rechten, het gebruik en de bescherming van deze gegevens, kan de Gebruiker verwijzen naar de rubriek « "PERSOONSGEGEVENS".

  Artikel 15: Cookies


  Bij het raadplegen van de website www.jacadi.be worden cookies op de computer, mobiele telefoon of tablet van de gebruiker geplaatst.

  Wat is een cookie?
  Een cookie is een tekstbestand dat wordt geplaatst tijdens het bezoek van een site of het raadplegen van een advertentie. Het doel ervan is om informatie over uw navigatie te verzamelen en u diensten te sturen die zijn aangepast aan uw apparaat om uw navigatiebeleving te verbeteren. Dit is een van de redenen waarom wij cookies gebruiken, bijvoorbeeld om u te identificeren en toegang te krijgen tot uw account.

  Om meer te weten te komen over het gebruik en het beheer van cookies, kan de Gebruiker verwijzen naar de rubriek « COOKIES ».

  Artikel 16: Gehele omvang


  Indien één van de bepalingen van dit contract nietig wordt verklaard door bijvoorbeeld een wijziging van de wet, de regelgeving of een rechterlijke beslissing, heeft dit geen invloed op de geldigheid en de naleving van deze algemene verkoopvoorwaarden.

  Artikel 17: Duur


  De huidige voorwaarden kunnen mogelijk gewijzigd worden en zijn van kracht zolang JACADI online diensten aanbiedt.

  Artikel 18: Aansprakelijkheid


  JACADI is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

  JACADI is echter niet aansprakelijk voor de gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst, indien deze niet-nakoming het gevolg is van de koper of van een geval van overmacht in de zin van artikel 1218 van het Burgerlijk Wetboek.

  In geval van overmacht komen partijen overeen zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg te treden om te bepalen hoe de bestelling gedurende de periode van overmacht zal worden afgehandeld. Na afloop van een periode van één maand onderbreking wegens overmacht zijn de partijen ontslagen van hun verplichtingen jegens elkaar. Bij gebreke daarvan zal JACADI het bedrag van de bestelling zo spoedig mogelijk aan Koper terugbetalen.

  De aansprakelijkheid van JACADI kan niet ingeroepen worden voor ongemakken of nadelen die verband houden met internetgebruik, met name onderbrekingen, hacking, de aanwezigheid van computervirussen, of elk ander feit dat beschouwd kan worden als overmacht.

  Artikel 19: Toepasselijk recht en geschillen


  De huidige algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Franse wetgeving.

  Alle geschillen die kunnen ontstaan in verband met de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of de beëindiging van deze overeenkomst zijn onderworpen aan de bevoegdheid van de Franse rechtbanken, niettegenstaande het feit dat er meerdere verweerders en/of derden zijn, zelfs voor noodprocedures of bewarende procedures in het kader van een kort geding of een verzoekschrift.
  De bevoegde rechter in geval van een geschil is die van de woonplaats van de verweerder.

  Bovendien heeft de klant, overeenkomstig de bepalingen van de consumentenwetgeving, het recht om kosteloos een beroep te doen op de door IDGROUP (waarvan Jacadi een dochteronderneming is) aangeboden bemiddelingsdienst indien het niet mogelijk is gebleken een dergelijk geschil op te lossen door middel van een voorafgaande klacht die rechtstreeks bij de klantendienst van JACADI is ingediend.

  De aldus voorgestelde bemiddelaar inzake "consumentenrechten" is "CM2C". Deze bemiddelingsdienst is te bereiken op:
  Elektronische manier: cm2c@cm2c.net
  Of per post: CM2C, 14 rue Saint Jean 75017 Paris

  In overeenstemming met de Europese verordening 524/2013 informeert JACADI u over het bestaan van een Europees platform voor geschillenbeslechting tussen consumenten en online handelaars: http://ec.europa.eu/consumers/odr/